Meniu

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB Getstyle (toliau lietuviukas.lt), imonės kodas: 301232645 internetinės parduotuvės www.lietuviukas.lt (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą lietuviukas.lt  Parduotuvėje.

2. lietuviukas.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą lietuviukas.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms uždėdamas varnelė prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspausdamas „Patvirtini užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu lietuviukas.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. lietuviukas.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš lietuviukas.lt Parduotuvės, turi užsiregistruoti lietuviukas.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. lietuviukas.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti lietuviukas.lt informacinius pranešimus, jam sudaromi galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. lietuviukas.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. lietuviukas.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus lietuviukas.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas lietuviukas.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes lietuviukas.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, lietuviukas.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant lietuviukas.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. lietuviukas.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

6. Klientas, užsiregistruodamas lietuviukas.lt Parduotuvėje, sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš lietuviukas.lt  Parduotuvės apie naujas prekes, straipsnius, akcijas, rekomenduojamas paslaugas ir pan. lietuviukas.lt Parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui salygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo, informuodamas lietuviukas.lt apie atsisakymą nurodant el. pašto adresą, į kurį nebenori gauti pranešimų, atsiusdamas el. laiską ar SMS žinutę arba paskambinęs, kontaktuose nurodytasi telefonais ir el. pašto adresais. Taip pat lietuviukas.lt pranešimų gavimo gali atsisakyti kiekvieną kartą kai gauna pranešimą i savo el. pasto dėžutę, paspausdamas atsisakymo nuorodą.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. lietuviukas.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo lietuviukas.lt Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje).

4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą lietuviukas.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis nepažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su lietuviukas.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas lietuviukas.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna lietuviukas.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir lietuviukas.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai lietuviukas.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, lietuviukas.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys ir rekvizitai reikalingi užsakymo apmokėjimui.

7. lietuviukas.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir lietuviukas.lt vykdymo pradžios momentu.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas lietuviukas.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. lietuviukas.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Litais su visais mokeščiais.

5. lietuviukas.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu lietuviukas.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl lietuviukas.lt  ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. lietuviukas.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. lietuviukas.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, lietuviukas.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2. lietuviukas.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. lietuviukas.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. lietuviukas.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame lietuviukas.lt .

6.4. lietuviukas.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, lietuviukas.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš lietuviukas.lt Parduotuvėje nurodytų būdu.

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik lietuviukas.lt gavus apmokėjimą už prekes.

3. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą grynaisiais pristatymo metu, jis turi teisę apmokėti už prekes grynaisiais pinigais atvykus kurjeriui. Prekės išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir už prekės bus apmokėta..

4. Jeigu klientas pasirinko atsiimti prekę pats mūsų nurodytu adresu, jis turi teisę apmokėti už prekes gryniaisiais pinigais atvykus jų atsiimti. Prekės suruošiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės jis atvyks pasiimti pats.

5. Už kai kuriuos atsiskaitymo būdus gali būti imami administravimo mokesčiai, kurie nurodyti prie kiekvieno mokėjimo būdo.

VI. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių lietuviukas.lt plombą.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti lietuviukas.lt prekių įsigijimo dokumentus.

4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:

a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

b) kūdikių drabužėliai;

c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos, apatinis trikotažas ir panašūs dirbiniai;

d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.

e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai.

f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai.

g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir žvejybos reikmenis.

5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą, kurią klientas gali gauti elektroniniu paštu, kai išsiunčia  mums el. paštu pranešimą, kuriame turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis, bei sulaukę lietuviukas.lt patvirtinimo apie prekės keitimo ar grąžinimo galimybę.

6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti lietuviukas.lt tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą lietuviukas.lt banko sąskaitą.

7. Tais atvejais, kai lietuviukas.lt neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir lietuviukas.lt pirktų ir grąžinamų prekių gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

VII. Prekių pristatymas

1. lietuviukas.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai lietuviukas.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, lietuviukas.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti lietuviukas.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos lietuviukas.lt internetinėje parduotuvėje, įprastai pristatomos perKkurjerių tarnybą ir Omniva paštomatus.

5. Klientas privalo prekes atsiimti pats artimiausiame (pagal prystatymo adresą priklausančiame) AB „Lietuvos paštas“ filiale, jei pasirinktas pristatymo būdas per AB „Lietuvos paštas. To nepadarius prekės grąžinamos lietuviukas.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, lietuviukas.lt  visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

6. Pristatymas per kurjerių tarnybą, prekės pristatomos su Klientu suderintu laiku. Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą. Pristatymo laikas nurodomas ir Klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti telefonu.

7. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių kurjeris neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su kurjeriu suderintoje vietoje. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos lietuviukas.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, lietuviukas.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

8.  Klientas privalo nedelsiant informuoti lietuviukas.lt  elektroniniu paštu:

a) jeigu gavus patvirtinima iš lietuviukas.lt, kad prekės išsiūstos, per 3 darbo dienas siunta nėra pristatoma;

b) visais atvejais nedelsiant informuoti lietuviukas.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

9. Visais atvejais, kai atsiimate prekes, o pakuotė yra suplėšyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant siunta atiduodančio darbuotojo akivaizdoje. Tokių veiksmų neatlikus, lietuviukas.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

10. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai lietuviukas.lt.

VIII. Komentarų talpinimas

1. Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles  nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja lietuviukas.lt. Bet koks komentaro talpinimas lietuviukas.lt elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis lietuviukas.lt  nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

2. lietuviukas.lt visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu lietuviukas.lt pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.

3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą lietuviukas.lt elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jos komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

IX. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai lietuviukas.lt  turi būti teikiami elektroniniu paštu info@lietuviukas.lt arba telefonu Nr. +370 672 59329

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir lietuviukas.lt  vyksta valstybine kalba.

3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai lietuviukas.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) dar nepristatyta Klientui arba jeigu daiktas (prekė) buvo pristatyta ir atitinka šių taisyklių VI.3 punkto reikalavimuis: nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais), išskyrus šių taisyklių VI.4 punkte nurodytas prekes.

5. lietuviukas.lt, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.